Sistem Pembelajaran di Pondok

SISTEM PEMBELAJARAN

Sistem pondok merupakan pusat pengajian Islam yang menanam semangat Islam serta menyemai benih berunsurkan kerohanian dalam jiwa setiap individu untuk membentuk mukmin kamil. Ianya merupakan sistem warisan ulama’ di mana ianya dipimpin oleh tuan guru tanpa mengharapkan orang lain;hanya bergantung semata-mata kepada Allah tanpa merebut pangkat dunia yang sementara ini.Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan keredhaan Allah, menghapuskan kerosakan akhlak dan kejahilan umat Islam serta memelihara agama Islam.ia juga bermatlamat melahirkan pelajar sebagai penyambung ilmu serta amalan.Pondok dijadikan tempat belajar pelbagai bidang ilmu agama.Kitab yang digunakan merupakan kitab tua yang disusun dan dikarang oleh pengikut mazhab Syafie dan lain-lain mazhab yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah

Pondok mewajibkan amalan amali dan mematuhi peraturan dengan tujuan mencapai matlamat yajng dicita-citakan iaitu membentuk peribadi mulia dari segi pemakaian,percakapan,budi pekerti seterusnya darjah ketaqwaan di sisi Allah bagi menjadi mukmin yang benar-benar kamil.

Kegiatan belajar bertujuan untuk mendidik pelajar supaya faham hakikat Islam.Ia memberi perhatian khusus melalui 2 cara iaitu :

a.   Pengajian khas ( kelas bimbingan )

b.   Hafaz dan muzakarah

Hafalan merupakan kunci kejayaan yang utama bagi kebaikan pelajar.Ianya melibatkan :

1. Kalimah arab yang penting serta maknanya

2. Hafalan tasrif dan matan

3. Latihan amali

Sistem 3M turut dijalankan supaya pelajar dapat menguasai pelajaran. Bentuk pengajian terbahagi kepada 2  iaitu :

Pertama : Pengajian Umumi (pelajar diberi kebebasan memilih mata pelajaran yang hendak diikuti)

Pengajian umumi merupakan pengajian sebenar bagi cara tradisional pondok. Ianya merupakan kelas terbuka dan dibenarkan kepada semua pelajar mengikutinya. Di samping pelajar, masyarakat luar juga datang untuk menimba pelajaran samada mereka yang tinggal dekat atau berjauhan dengan pondok.

Kelas ini dimulakan dari jam 7.30 pagi hinggalah jam 8.30 pagi. Ianya berkaitan dengan pengajian tasauf dan usuluddin. Kelas ini merupakan suatu kelas yang terbuka tanpa had umur atau pengetahuan.

Selepas itu ianya akan diadakan pada waktu tengahari, iaitu selepas zohor. Ianya akan tamat hampir pada jam 3.00 petang. Pelajaran yang diadakan ialah pelajaran fekah

Kemudian kelas ini diadakan lagi selepas asar. Ianya diadakan sebagai kelas pengajian fekah atau tafsir. Kelas umumi juga diteruskan selepas maghrib hingga ke larut malam. Sebagai kesimpulannya boleh dikatakan bahawa setiap kali lepas solat lima waktu maka akan ada

Selain kelas yang tercatat tersebut, terdapat kelas-kelas yang diadakan secara sukarela oleh pembantu pengajar di pondok-pondok atau di kelas-kelas yang tersedia. Terpulang kepada pelajar yang mahu memilih atau mengikuti mana-mana pelajaran yang mereka perlukan.

Kedua      :  Pengajian Nizami (secara kelas mengikut  tahap kemampuan masing-masing)

Sistem kelas pada tahap ini merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh pihak pentadbir ke atas pelajar. Mereka telah diatur dan ditetapkan pada kelas-kelas yang tertentu mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka di dalam bidang ilmu pengetahuan.

Kelas ini bermula dari jam 9.00 pagi hingga jam 11.00 pagi. Ianya dijalankan dengan kelas-kelas tertentu dan diajarkan mengikut jadual pengajian harian yang telah ditetapkan.

Kelas-kelas yang disediakan ini terbahagi kepada enam kelas. Bagi mereka yang buta jawi, atau baru mendapat pendidikan akan ditempatkan di kelas pemulihan. Setelah menduduki kelas tersebut selama setahun dan menunjukkan keupayaannya menguasai pelajaran melalui ujian tahunan, mereka akan melangkah setapak ke kelas lebih tinggi.

Kelas ini dikenali dengan kelas ibtida’i, atau kelas peralihan. Selepas menjalani kelas ini, ianya akan meneruskan pelajarannya dengan melalui kelas demi kelas, sehingga ke kelas yang terakhir.

Bagi mereka yang berada di tahap pemulihan dan peralihan dikenakan kelas nizami tambahan pada jam 9.30 malam hingga ke jam 10.30 malam. Ianya diadakan setiap malam  kecuali malam minggu pondok iaitu malam Jumaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *